Velkommen til KPP-Byggadministrasjon AS

Rådgivende ingeniører MRIF

Vi leverer prosjektadministrative tjenester i bygge- og anleggsnæringen.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben. Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Om oss

Om oss (mal)

KPP-Byggadministrasjon as driver med prosjektadministrative tjenester, og tar i det alt vesentlige oppdrag for private og offentlige byggherrer.

KPP-Byggadministrasjon as ble stiftet i 1990 av Bjørn Karlsen, Trygve Paulsen og Tom Pettersen. De hadde tidligere arbeidet sammen som prosjekt- og byggeledere i 10 år i as Hjellnes.

Våre tjenester

Prosjekteringsledelse

En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Prosjektledelse

Ved prosjektledelse styrer vi prosjektet innenfor vedtatte rammer og med en så smidig som mulig gjennomføring. Her er det viktig at vi bruker den erfaring og kompetanse til å navigere riktig, og samtidig velge den mest kostnadsmessige og optimale veien til målet.

Byggeledelse

Som byggeleder ar vi ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler som er inngått mellom byggherren og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene, og følger opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherreombud

I prosjekter der andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en ”høyre hånd” som bistår med vurderinger, utredninger, kontrolloppgaver.

SHA-koordinator

En SHA- koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  

Kontakt oss

23 17 06 20
Ole Deviks vei 2, 0666 OSLO
Orgnr 858 967 252