Våre tjenester

Prosjekteringsledelse

En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Prosjektledelse

Ved prosjektledelse styrer vi prosjektet innenfor vedtatte rammer og med en så smidig som mulig gjennomføring. Her er det viktig at vi bruker den erfaring og kompetanse til å navigere riktig, og samtidig velge den mest kostnadsmessige og optimale veien til målet.

Byggeledelse

Som byggeleder ar vi ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler som er inngått mellom byggherren og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene, og følger opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherreombud

I prosjekter der andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en ”høyre hånd” som bistår med vurderinger, utredninger, kontrolloppgaver.

SHA-koordinator

En SHA- koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  

Referanseprosjekter

Hotell Riviera

Prosjekt:  

- 172 hotellrom / 8.800 BTA, 

 - Spa- og konferansehotell.   

- Totalentreprise,

- Energiklasse A , BREEAM very good. 

Oppdragsgiver: Verket Moss Hotell AS

Periode: 2021-2023. 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Verket Brygge 1

Prosjekt: 

- 51 leiligheter /  9.900 m2 BTA

- Tre næringsseksjoner.  

- Totalentreprise

Oppdragsgiver: Verket Bolig  AS

Periode: 2021-2023

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Hasle Tre

Prosjekt:  

-Kontorbygg /massivtre.  2.800 BTA

- Totalentreprise

- BREEAM excellent 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom

Periode: 2020-2022

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Hasle Linje K4

Prosjekt: 

- Kombinert hotell- og kontorbygg /21 000 BTA

- Totalentreprise.

- BREEAM Very Good. 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2019 – 2021. 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Karvesvingen 5

Prosjekt: 

- Kontorbygg  /18.300 BTA

- Totlentreprise

- Passivhus, BREEAM Excellent, smartbygg.

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2018 - 2020 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Støperiet

Prosjekt: 

- 166 leiligheter/22 000 BTA

- Seks næringsseksjoner

- Totalentreprise.

Oppdragsgiver: Verket Bolig AS.

Periode: 2017 – 2019.

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Ankers Hus

Prosjekt: 

- Kontorbygg /10 200 BTA

- Totalentreprise

- BREEAM Very Good.

Oppdragsgiver: Verket Moss AS

Periode: 2017 - 2019

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Bøkkerveien 5 - Lamell B

Prosjekt: 

- Kontorbygg/15 100 BTA

 - Totalentreprise

- Passivhus og BREEAM Very Good. 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2016 – 2018. 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Kontakt oss

915 80 869
Karvesvingen 5, 0579 OSLO
Orgnr 858 967 252