Om oss

KPP-Byggadministrasjon AS ble stiftet i 1990 av Bjørn Karlsen, Trygve Paulsen og Tom Pettersen. 

Vi leverer prosjektadministrative tjenester, og tar i det alt vesentlige oppdrag for private og offentlige byggherrer. Våre ansatte har lang erfaring med store prosjekter innen bygg og eiendom. 

Vi holder til i nye lokaler i Karvesvingen 5 (Atea-bygget) i Oslo.

Våre tjenester

Prosjekteringsledelse

En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Prosjektledelse

Ved prosjektledelse styrer vi prosjektet innenfor vedtatte rammer og med en så smidig som mulig gjennomføring. Her er det viktig at vi bruker den erfaring og kompetanse til å navigere riktig, og samtidig velge den mest kostnadsmessige og optimale veien til målet.

Byggeledelse

Som byggeleder ar vi ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler som er inngått mellom byggherren og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene, og følger opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherreombud

I prosjekter der andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en ”høyre hånd” som bistår med vurderinger, utredninger, kontrolloppgaver.

SHA-koordinator

En SHA- koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  

Referanseprosjekter

Hasle Tre

Prosjekt:  Kontorbygg  i massivtre. 2800 m2.

Totalentreprise, BREEAM excellent 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom

Periode: 2020-2022

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Karvesvingen 5

Prosjekt: Oppføring av et kontorbygg på 18 300 m2 i totalentreprise. Passivhus, BREEAM Excellent og smartbygg.

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2018 - 2020 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Hasle Linje K4

Prosjekt: Oppføring av et kombinert hotell- og kontorbygg på 21 000 m2 i totalentreprise. BREEAM Very Good. 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2019 – 2021. 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Støperiet

Prosjekt: Oppføring av 166 leiligheter og 6 næringsseksjoner i tre byggetrinn på totalt 22 000 m2 i totalentreprise.

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom.

Periode: 2017 – 2019.

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Ankers Hus

Prosjekt: Oppføring av et kontorbygg på 10 200 m2 i totalentreprise. BREEAM Very Good.

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom 

Periode: 2017 - 2019

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Bøkkerveien 5 - Lamell B

Prosjekt: Oppføring av et kontorbygg på 15 100 m2 i totalentreprise. Passivhus og BREEAM Very Good. 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2016 – 2018. 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Karvesvingen 3 - Frontbygget

Prosjekt: Oppføring av et kontorbygg på 15 800 m2 i totalentreprise. Passivhus og BREEAM Excellent 

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom / AF Eiendom 

Periode: 2013 – 2015. 

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.    

Cort Adelers gate 33

Prosjekt: Rehabilitering og nybygg av kontorbygg på 8 500 m2 i totalentreprise.

Oppdragsgiver: Winta Eiendom

Periode: 2015-2017

Rolle: Byggherreombud og byggherrens representant.

Kontakt oss

915 80 869
Karvesvingen 5, 0579 OSLO
Orgnr 858 967 252